Sarajevo

Data zomer 2018: 7 juli tot 22 juli

In Sarajevo is een afdeling van SOS Kinderdorpen gevestigd. Een van de projecten van SOS Kinderdorpen die doorgang vindt in de zomer houdt zich bezig met de kinderen en gezinnen die in diepe armoede leven, het zogenoemde Family Strengthening Project. SOS kinderdorpen probeert deze doelgroep op verscheidene manieren te helpen. Zo biedt het de jongere kinderen gratis onderwijs, uitstapjes met begeleiders, psychotherapie wanneer nodig, en meer. Daarnaast biedt het ouders begeleiding in de opvoeding indien dit nodig is, geeft het ouders cursussen waarmee zij een betere positie op de banenmarkt kunnen veroveren en kunnen ze aanspraak maken op economische ondersteuning.

Tijdens het gesprek met het hoofd van dit project werd onderzocht wat Wij Helpen Daar bij zou kunnen dragen aan dit project. Er werd voorgesteld om een kamp te organiseren voor de kinderen van deze families. Het kamp heeft als doel de kinderen twee weken vakantie en plezier te bezorgen. Wij Helpen Daar draagt de kosten van dit kamp, dus biedt hiermee de kinderen een unieke kans op een vakantie. Tevens wordt de ouders met dit kamp twee weken rust gegund. Zij missen twee weken de financiële druk om hun kind te verzorgen en kunnen even op adem komen.

Uiteindelijk is er  voor gekozen om de 2 weken op te delen. In de eerste week is een kamp georganiseerd met een groep van twintig kinderen in de leeftijden 8-16 jaar. Op dit kamp zijn verschillende activiteiten ondernomen en de kinderen hebben er optimaal van genoten. Een van de kinderen noemde het zelfs de mooiste week van zijn leven! De tweede week zijn er iedere dag verschillende activiteiten georganiseerd bij het activiteitencentrum van SOS Kinderdorpen in Sarajevo, hier gold een vrije inloop van zowel kinderen die betrokken zijn bij SOS als kinderen uit de buurt. Wat de eerste dag begon met 20 kinderen per dag, eindigde de laatste dag met 70 kinderen die belangstelling hadden in de activiteit!

Benieuwd naar dit project? Lees hier over een dag in… Sarajevo

Over ons

Stichting ‘Wij Helpen Daar’ is een door studenten opgerichte organisatie, die zich inzet voor de minderbedeelden in voormalig Joegoslavië.